Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Okres dojrzewania u dzieci i nastolatków urodzonych po IVF i poczętych naturalnie.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Hum. Reprod. 2008

(0)

Wcześniejsze badania wykazały istnienie powiązania pomiędzy niekorzystnymi warunkami w okresie życia prenatalnego a występowaniem chorób w życiu dorosłym. Nie jest całkowicie wyjaśnione czy IVF może w sposób trwały wpływać na wczesny rozwój prenatalny i powodować postnatalne zdrowotne konsekwencje. Celem pracy było zbadanie okresu wzrostu i dojrzewania u potomstwa 8-18 letniego urodzonego w wyniku IVF (ciąże pojedyncze) par niepłodnych będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności.

W grupie badanej zebrano dzieci urodzone z ciąż pojedynczych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego IVF. W badaniu analizowano dojrzewanie płciowe według skali Tannera, wiek wystąpienia pierwszej miesiączki i charakterystykę cyklu menstruacyjnego w całej populacji badanej (n=233: 115 poczętych w wyniku IVF chłopców i 118 poczęte w wyniku IVF dziewczynki, dobranych i analizowanych pod kątem wieku). Wiek kostny i stężenie hormonów płciowych zbadano w dwóch podgrupach oddalonych od siebie pod względem pokwitania.

Stadium pokwitania płciowego i wiek pierwszej miesiączki nie różniły się znamiennie pomiędzy potomstwem poczętym w wyniku IVF a grupą kontrolną. W podgrupach potomstwa będącego w okresie pokwitania wyższe wartości stosunku BA-CA (wiek kostny – wiek metrykalny) oraz większe różnice zależności BA-CA zaobserwowano w podgrupie dziewcząt IVF w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio,1,04±0,07 versus 1,02±0,08, P=0,022; 0,54±0,82 versus 0,18±1,00 rok, P=0,021). Ponadto, stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) oraz LH było znamiennie wyższe w grupie dziewcząt poczętych w wyniku IVF w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio, 2,5 versus 1,9 µmol/L, P=0,017 oraz 1,5 versus 0,6 U/l, P=0,031).

Stwierdzono, że wiek kostny u potomstwa poczętego dzięki IVF jest wyższy tylko w przypadku dziewcząt w porównaniu z grupą kontrolną. Podwyższone stężenia DHEAS i LH wykryto w grupie dziewcząt po IVF.
(0)
Reklama
Komentarze