Zaloguj
Reklama

Ograniczenie narażenia na roztocza kurzu domowego oraz modyfikacja diety jako profilaktyka rozwoju astmy u dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2006 Jul;118(1):53-61.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Ograniczenie narażenia na roztocza kurzu domowego oraz modyfikacja diety jako profilaktyka rozwoju astmy u dzieci
Fot. ojoimages
(0)

Obserwacja dzieci z rodzin obciążonych alergią wykazała, że częstość astmy w wieku 5 lat była niezależna od wcześniejszego stosowania środków zmniejszających stężenie roztoczy kurzu domowego.

Reklama

Podejmowane są różne próby działań mających na celu zapobieżenie rozwojowi astmy u dzieci. Jednym z najczęściej rekomendowanych działań jest ograniczenie stężenia roztoczy kurzu domowego. Jak wykazują wieloletnie obserwacje, działania te mogą być jednak nieskuteczne. 5-letnia obserwacja 616 dzieci z rodzin obciążonych alergią wykazała, że częstość astmy w wieku 5 lat była taka sama, niezależnie od tego czy stosowano wcześniej środki zmniejszające stężenie roztoczy kurzu domowego, czy nie. Podobnie nie wykazano skuteczności profilaktycznego wzbogacanie diety w wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Reklama
(0)
Komentarze