Zaloguj
Reklama

Odpowiedź na szczepionkę przeciwko odrze u dzieci z astmą oskrzelową

Autorzy: Juhn YJ, Kita H, Lee LA, Swanson RJ, Smith R, Bagniewski SM, Weaver AL, Pankratz VS, Jacobson RM, Poland GA.
Odpowiedź na szczepionkę przeciwko odrze u dzieci z astmą oskrzelową
Fot. ojoimages
(5)

W porównaniu z dziećmi zdrowymi, dzieci z astmą oskrzelową nie różnią się humoralną odpowiedzią poszczepienną na szczepionkę odrową.

Reklama

Czynność układu immunologicznego u dzieci z astmą różni się nieco od czynności tego układu u dzieci zdrowych. Niektórzy naukowcy podejrzewali, że może to powodować zmienioną odpowiedź humoralną na szczepienia. W celu zweryfikowania tej hipotezy oznaczono przeciwciała przeciwko odrze u 838 dzieci w wieku 5-12 lat, z których 156 (18,6%) miało rozpoznaną astmę oskrzelową. Wszystkie dzieci były wcześniej szczepione przeciwko odrze. Nie wykazano żadnych znamiennych różnic w odpowiedzi poszczepiennej w obu podgrupach badanych dzieci. Na tej podstawie autorzy wnioskują, że dzieci z astmą oskrzelową nie różnią się humoralną odpowiedzią poszczepienną na szczepionkę odrową w porównaniu z dziećmi zdrowymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ann Allergy Asthma Immunol. 2006 Oct;97(4):469-76.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze