Zaloguj
Reklama

Odległe wyniki skojarzonej terapii interferonem alfa i rybawiryną w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci

Autorzy: Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Joanna Kupś, Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Odległe wyniki skojarzonej terapii interferonem alfa i rybawiryną w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci
Fot. medforum
(5)

Leczenie skojarzone interferonem z rybawiryną jest u dzieci wyraźnie skuteczniejsze niż poprzednio stosowana monoterapia interferonem.

Reklama

Zespół z III Kliniki Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przedstawił wyniki nowoczesnego leczenia skojarzonego dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Analizą objęto 35 dzieci (21 chłopców i 14 dziewczynek) w wieku od 10 do 18 lat. U wszystkich stosowano terapię skojarzona interferonem alfa i rybawiryną przez okres 12 miesięcy. Trwałą odpowiedź na leczenie, definiowaną jako brak HCV RNA i normalizację aminotransferaz po 24 tygodniach od zakończenia terapii interferonem alfa i rybawiryną, stwierdzono u 19 dzieci (54,3%). Wszystkie te dzieci utrzymały odpowiedź na leczenie również w 48 tygodniu po jego zakończeniu. Leczenie skojarzone interferonem z rybawiryną jest u dzieci wyraźnie skuteczniejsze niż poprzednio stosowana monoterapia interferonem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Materiały naukowe XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, Rzeszów, 16-18.06.2005

Reklama
(5)
Komentarze