Zaloguj
Reklama

Odległe efekty zdrowotne nasilonej hiperbilirubinemii okresu noworodkowego u dzieci urodzonych o czasie

Odległe efekty zdrowotne nasilonej hiperbilirubinemii okresu noworodkowego u dzieci urodzonych o czasie
Fot. medforum
(0)

Przeanalizowano stan zdrowia dzieci w wieku 2-9 lat, które urodziły się o czasie lub niemal o czasie (po 35 tygodniu ciąży) i w okresie noworodkowym były ogólnie zdrowe za wyjątkiem podwyższenia stężenia bilirubiny do powyżej 325 micromol/L (czyli >19 mg/dL).

Reklama

U dzieci urodzonych o czasie jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych jest nasilona hiperbilirubinemia, wymagająca fototerapii lub innego rodzaju postępowania medycznego. Istnieją obawy, że nasilona hiperbilirubinemia może powodować odległe powikłania neurologiczne, takie jak zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, czy objawy mózgowego porażenia dziecięcego. W cytowanej pracy przeanalizowano stan zdrowia dzieci w wieku 2-9 lat, które urodziły się o czasie, lub niemal o czasie (po 35 tygodniu ciąży) i w okresie noworodkowym były ogólnie zdrowe za wyjątkiem podwyższenia stężenia bilirubiny do powyżej 325 micromol/L (czyli >19 mg/dL). Grupą kontrolna były dzieci zdrowe, urodzone na tym samym terenie, które nie miały hiperbilirubinemii w okresie noworodkowym. W ujęciu ogólnym nie wykazano różnic pomiędzy grupami w odsetkach występowania zaburzeń neurorozwojowych oraz zaburzeń słuchu i widzenia. Wykazano jedynie niewielkie zwiększenie ryzyka ADHD i autyzmu u dzieci mających w wywiadzie ciężką hiperbilirubinemię.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Jangaard KA, Fell DB, Dodds L, Allen AC.: Pediatrics. 2008 Jul;122(1):119-24.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze