Zaloguj
Reklama

Obraz kliniczny i wyniki leczenia inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci

Autor/autorzy opracowania:


Obraz kliniczny i wyniki leczenia inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)

Przeanalizowano przebieg kliniczny inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci. Podkreślono zagrożenie powikłaniami, zwłaszcza u dzieci starszych oraz znaczenie szczepień ochronnych.

Reklama

Przeanalizowano 159 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci w USA. W badanej grupie dominowały dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy. 44% zakażeń było spowodowanych serotypem B Neisseria meningitidis, 26% serotypem C, a 22% serotypem Y. Najczęstszą manifestacją inwazyjnego zakażenia było zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (70%). 27% dzieci miało izolowaną bakteriemię, bez zajęcia OUN. Ogólna śmiertelność wynosiła 8%, ale była znamiennie wyższa w podgrupie dzieci starszych niż 11 lat, gdzie wyniosła aż 21,2%. Najczęstszym powikłaniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych była jednostronna lub obustronna utrata słuchu, którą stwierdzono u 12,5% dzieci. Autorzy podkreślają znaczenie szczepień ochronnych, które mogą zapobiec zakażeniom typami A, C i Y.

 

  
  

 

Reklama
(5)
Komentarze