Zaloguj
Reklama

Nietypowa manifestacja wrodzonego zakażenia HIV u noworodka

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Kanjanapongkul S, Sangtawesin V.: J Med Assoc Thai. 2008 Oct;91 Suppl 3:S161-4.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Nietypowa manifestacja wrodzonego zakażenia HIV u noworodka
Fot. Pantherstock
(5)

Opisano przypadek noworodka, u którego rozpoznano wrodzone zakażenie wirusem HIV, a objawami były wybroczyny, hepatosplenomegalia i pancytopenia.

Reklama

W cytowanej pracy opisano przypadek noworodka, u którego rozpoznano ostatecznie wrodzone zakażenie wirusem HIV. Objawami były wybroczyny, hepatosplenomegalia i pancytopenia, które pojawiły się krótko po porodzie. Autorzy podkreślają nietypowy obraz kliniczny zakażenia HIV u opisywanego dziecka i konieczność uwzględniania wirusa HIV w różnicowaniu tego typu objawów u noworodków.

Reklama
(5)
Komentarze