Zaloguj
Reklama

Nieinwazyjne metody rozpoznawania stanu zapalnego dróg oddechowych

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2006 Nov;118(5):1068-74.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Nieinwazyjne metody rozpoznawania stanu zapalnego dróg oddechowych
Fot. medforum
(5)

Postęp medycyny i technologii spowodował, że możliwe się stało diagnozowanie stanu zapalnego dolnych i górnych dróg oddechowych na podstawie badania nieinwazyjnego.

Reklama

Tradycyjną metodą potwierdzającą przewlekły stan zapalny dróg oddechowych jest bronchoskopia z pobraniem wycinków śluzówki oskrzeli do badania histopatologicznego. Postęp medycyny i technologii spowodował, że możliwe się stało diagnozowanie stanu zapalnego dolnych i górnych dróg oddechowych na podstawie badania nieinwazyjnego. W piśmiennictwie opisuje się przede wszystkim badanie stężenia tlenku azotu (NO) w powietrzu wydychanym. Innymi metodami nieinwazyjnymi są badania kondensatów powietrza wydychanego (exhaled breath condensate - EBC) pod kątem pH oraz zawartości interleukiny 5. Wykazano dobrą korelację tych markerów ze stanem zapalnym u dzieci z astmą i alergicznym nieżytem nosa.

Reklama
(5)
Komentarze