Zaloguj
Reklama

Nieinwazyjne metody rozpoznawania stanu zapalnego dróg oddechowych

Autorzy: Profita M, La Grutta S, Carpagnano E, Riccobono L, Di Giorgi R, Bonanno A, Pace E, Bonsignore G, Bousquet J, Vignola AM, Gjomarkaj M.
Nieinwazyjne metody rozpoznawania stanu zapalnego dróg oddechowych
Fot. medforum
(5)

Postęp medycyny i technologii spowodował, że możliwe się stało diagnozowanie stanu zapalnego dolnych i górnych dróg oddechowych na podstawie badania nieinwazyjnego.

Reklama

Tradycyjną metodą potwierdzającą przewlekły stan zapalny dróg oddechowych jest bronchoskopia z pobraniem wycinków śluzówki oskrzeli do badania histopatologicznego. Postęp medycyny i technologii spowodował, że możliwe się stało diagnozowanie stanu zapalnego dolnych i górnych dróg oddechowych na podstawie badania nieinwazyjnego. W piśmiennictwie opisuje się przede wszystkim badanie stężenia tlenku azotu (NO) w powietrzu wydychanym. Innymi metodami nieinwazyjnymi są badania kondensatów powietrza wydychanego (exhaled breath condensate - EBC) pod kątem pH oraz zawartości interleukiny 5. Wykazano dobrą korelację tych markerów ze stanem zapalnym u dzieci z astmą i alergicznym nieżytem nosa.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze