Zaloguj
Reklama

Narkomani stosujący amfetaminę są silnie zagrożeni zakażeniami HBV i HCV

Narkomani stosujący amfetaminę są silnie zagrożeni zakażeniami HBV i HCV
Fot. ojoimages
(5)

Zachowania związane z używaniem amfetaminy znacznie zwiększają ryzyko nabycia zakażeń wirusami zapalenia wątroby B i C.

Reklama

Zbadano 285 osób przyznających się do regularnego inhalowania narkotyku amfetaminy i nie stosujących innych narkotyków dożylnie ani doustnie. Całą grupę zbadano pod kątem zakażeń wirusami zapalenia wątroby B i C. Wykazano nosicielstwo wirusa HBV u 13,3%, a wirusa HCV aż u 20% badanej grupy. Czynnikiem silnie związanym z dodatnim wynikiem badań wirusologicznych było posiadanie tatuaży. Autorzy wnioskują, że zachowania związane z używaniem amfetaminy znacznie zwiększają ryzyko nabycia zakażeń wirusami zapalenia wątroby B i C. Narkomani stosujący amfetaminę powinni być rutynowo badani w kierunku nosicielstwa HBV i HCV.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Lai SW, Chang WL, Peng CY, Liao KF.: Intern Med J. 2007 Jul;37(7):472-7. Epub 2007 Apr 16.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze