Zaloguj
Reklama

Narażenie dzieci na ołów w regionie miasta Piekary Śląskie

Autorzy: Szymik E.
Narażenie dzieci na ołów w regionie miasta Piekary Śląskie
Fot. Pantherstock
(5)

Prawie 20% dzieci zamieszkałych w regionie Piekar Śląskich jest zagrożonych ołowicą. Zagrożenie jest szczególnie duże w rodzinach o niższym statusie socjoekonomicznym.

Reklama

Zbadano 183 dzieci zamieszkałych w regionie Piekary Śląskie, znanym jako zagrożony ołowicą. Podwyższone poziomy ołowiu w surowicy krwi (ponad 10 mikrogramów w dl) stwierdzono u 19,8% dzieci. Znamiennie wyższe stężenia miały dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) w porównaniu z dziećmi starszymi. Wyższe poziomy ołowiu były też skorelowane z gorszą sytuacją socjoekonomiczną rodziny (bezrobocie, patologia rodziny), niższym wykształceniem rodziców oraz brakiem nawyków higieny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Przegl Lek. 2004;61 Suppl 3:45-50.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze