Zaloguj
Reklama

Narastająca częstość sterydooporności u dzieci z zespołem nerczycowym

Autorzy: Kim JS, Bellew CA, Silverstein DM, Aviles DH, Boineau FG, Vehaskari VM.
Narastająca częstość sterydooporności u dzieci z zespołem nerczycowym
Fot. medforum
(0)

Pierwotna oraz wtórna (całkowita lub częściowa) sterydooporność może dotyczyć nawet 45% nowo rozpoznanych submikroskopowych zespołów nerczycowych u dzieci.

Reklama

Zespół nerczycowy u dzieci jest uważany za schorzenie relatywnie dobrze rokujące z uwagi na wysoką sterydowrażliwość i niewielki odsetek poważnych powikłań. Obserwacje z ostatnich lat sugerują jednak narastający odsetek sterydooporności. Lekarze z Louisiana State University Health Sciences Center and Children's Hospital w Nowym Orleanie przeanalizowali przebieg kliniczny wszystkich nowo rozpoznanych przypadków zespołu nerczycowego u dzieci kierowanych w latach 1994-2003 do dwóch referencyjnych ośrodków nefrologicznych. Do badania zakwalifikowano 163 dzieci. Z tej grupy 15% było pierwotnie sterydoopornych. Spośród 115 pierwotnie sterydowrażliwych dzieci u kolejnych 19 w trakcie obserwacji rozpoznano wtórną sterydooporność. Autorzy wnioskują, że pierwotna oraz wtórna (całkowita lub częściowa) sterydooporność dotyczy aż 45% nowo rozpoznanych submikroskopowych zespołów nerczycowych u dzieci. Jest to odsetek wyraźnie wyższy niż dotychczas podawany w piśmiennictwie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kidney Int. 2005 Sep;68(3):1275-81.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze