Zaloguj
Reklama

Molestowanie seksualne dziecka jako czynnik ryzyka rozwoju objawów anoreksji

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Child Abuse Negl. 2006 Mar;30(3):257-69.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Molestowanie seksualne dziecka jako czynnik ryzyka rozwoju objawów anoreksji
Fot. medforum
(0)

Jednym z czynników uważanych za potencjalnie związane z rozwojem objawów anoreksji jest molestowanie seksualne, którego doznały pacjentki przed ujawnieniem się choroby.

Reklama

Jednym z czynników uważanych za potencjalnie związane z rozwojem objawów anoreksji jest molestowanie seksualne, którego doznały pacjentki przed ujawnieniem się choroby. Jak wykazali badacze z Toronto (Kanada) aż 48% spośród 77 kolejnych pacjentek kierowanych do ich ośrodka z powodu anoreksji podawało w wywiadzie przebyte incydenty molestowania seksualnego. W tej podgrupie chorych obserwowano bardziej nasilone zaburzenia psychiatryczne, a zwłaszcza wyższy poziom lęku i depresji, niższą samoocenę, więcej objawów obsesyjno-kompulsywnych i czętsze występowanie anoreksji ze stosowaniem środków przeczyszczających. Ta podgrupa pacjentek była też bardziej zagrożona tendencją do przerywania leczenia.

Reklama
(0)
Komentarze