Zaloguj
Reklama

Metody badań chromosomów

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Metody badań chromosomów
Fot. medforum
(0)

Analiza chromosomów to tzw. oznakowanie kariotypu. Polega ona na określeniu liczby i struktury chromosomów w komórkach badanej osoby. Analizie poddaje się chromosomy uwidocznione w dzielących się mitotycznie komórkach somatycznych.

Reklama

Do badania wykorzystuje się limfocyty krwi obwodowej, tkanki, szpik kostny, skórę, płyn owodniowy. W laboratorium cytogenetycznym zakładane są hodowle limfocytów. Pobudza się limfocyty T do podziałów. Nagromadzenie komórek w stadium metafazy następuje przez podanie kolchicyny. Z zawiesiny utrwalonych komórek sporządza się preparaty na szkiełku mikroskopowym i barwi chromosomy w celu uzyskania wzoru prążkowego umożliwiającego identyfikację.

Analizę chromosomów przeprowadza się w mikroskopie świetlnym i wykonuje dokumentację fotograficzną oraz sporządza się kariogram. W diagnostyce klinicznej niektórych chorób i zespołów niezbędnym będzie wykonanie identyfikacji chromatyny płciowej i ocena kariotypu. Badanie chromatyny płciowej, szeroko stosowane było dawniej w celu określenia płci i diagnostyki aberracji liczbowych chromosomów płci. Dzisiaj zostało zastąpione przez bardziej wiarygodne metody cytogenetyczne i molekularne.

Reklama
(0)
Komentarze