Zaloguj
Reklama

Masywne uszkodzenie wątroby po jednym dniu stosowania nadmiernych dawek paracetamolu

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Kubic A, Burda AM, Bockewitz E, Wahl M.: Semin Diagn Pathol. 2009 Feb;26(1):7-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Masywne uszkodzenie wątroby po jednym dniu stosowania nadmiernych dawek paracetamolu
Fot. Pantherstock
(5)

Możliwe jest zatrucie paracetamolem na skutek błędu w dawkowaniu, ponieważ jest to lek mający stosunkowo wąski margines bezpieczeństwa pomiędzy dawkami terapeutycznymi a dawkami toksycznymi.

Najczęstszą przyczyną ciężkich uszkodzeń wątroby po paracetamolu są próby samobójcze polegające na świadomym spożyciu toksycznych dawek leku. Należy jednak pamiętać, że możliwe jest zatrucie paracetamolem na skutek błędu w dawkowaniu, ponieważ jest to lek mający stosunkowo wąski margines bezpieczeństwa pomiędzy dawkami terapeutycznymi a dawkami toksycznymi. Przykładem może być opis przypadku 7-miesięcznego dziecka, u którego matka omyłkowo zamiast standardowego syropu zawierającego 25 mg w 1 mililitrze podała koncentrat paracetamolu o stężeniu 80 mg w 0,8 ml. Błędne dawki, odpowiadające ilości 42.3 mg/kg/dawkę i 234 mg/kg/dobę podawano przez zaledwie 1 dzień, ale wystarczyło to do spowodowania poważnego uszkodzenia wątroby (aminotransferazy >1000 U/l). Wdrożono natychmiast terapię dożylną N-acetylocysteiną uzyskując poprawę. Autorzy podkreślają, że podawane dawki paracetamolu tylko w niewielkim stopniu przekraczały górną granicę dawek dopuszczalnych, a okres stosowania leku był bardzo krótki, a pomimo to doszło do jawnego klinicznie uszkodzenia wątroby.

(5)
Reklama
Komentarze