Zaloguj
Reklama

Masywne uszkodzenie wątroby po jednym dniu stosowania nadmiernych dawek paracetamolu

Masywne uszkodzenie wątroby po jednym dniu stosowania nadmiernych dawek paracetamolu
Fot. Pantherstock
(5)

Możliwe jest zatrucie paracetamolem na skutek błędu w dawkowaniu, ponieważ jest to lek mający stosunkowo wąski margines bezpieczeństwa pomiędzy dawkami terapeutycznymi a dawkami toksycznymi.

Reklama

Najczęstszą przyczyną ciężkich uszkodzeń wątroby po paracetamolu są próby samobójcze polegające na świadomym spożyciu toksycznych dawek leku. Należy jednak pamiętać, że możliwe jest zatrucie paracetamolem na skutek błędu w dawkowaniu, ponieważ jest to lek mający stosunkowo wąski margines bezpieczeństwa pomiędzy dawkami terapeutycznymi a dawkami toksycznymi. Przykładem może być opis przypadku 7-miesięcznego dziecka, u którego matka omyłkowo zamiast standardowego syropu zawierającego 25 mg w 1 mililitrze podała koncentrat paracetamolu o stężeniu 80 mg w 0,8 ml. Błędne dawki, odpowiadające ilości 42.3 mg/kg/dawkę i 234 mg/kg/dobę podawano przez zaledwie 1 dzień, ale wystarczyło to do spowodowania poważnego uszkodzenia wątroby (aminotransferazy >1000 U/l). Wdrożono natychmiast terapię dożylną N-acetylocysteiną uzyskując poprawę. Autorzy podkreślają, że podawane dawki paracetamolu tylko w niewielkim stopniu przekraczały górną granicę dawek dopuszczalnych, a okres stosowania leku był bardzo krótki, a pomimo to doszło do jawnego klinicznie uszkodzenia wątroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kubic A, Burda AM, Bockewitz E, Wahl M.: Semin Diagn Pathol. 2009 Feb;26(1):7-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze