Zaloguj
Reklama

Leczenie tlenkiem azotu zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań neurologicznych u wcześniaków z nadciśnieniem płucnym

Leczenie tlenkiem azotu zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań neurologicznych u wcześniaków z nadciśnieniem płucnym
Fot. medforum
(0)

Tlenek azotu w postaci wziewnej stosowany u wcześniaków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym, wydaje się mieć korzystny wpływ na odległe efekty neurorozwojowe dzieci.

Reklama

Tlenek azotu (NO) jest relatywnie nową, ale uznaną metodą leczenia, stosowaną w intensywnej terapii noworodka. W porównaniu z tradycyjną wentylacją i stosowaniem 100% tlenu, wziewny NO wydaje się mieć korzystny wpływ na odległe efekty neurorozwojowe. W cytowanej pracy oceniono stan neurologiczny 3-letnich dzieci, które były urodzone jako wcześniaki (<34 tydzień) obciążone nadciśnieniem płucnym nie spowodowanym wadą serca. Wykazano, że odsetek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym był znacząco niższy w grupie leczonej NO, w porównaniu z grupą leczoną 100% tlenem (12,5% vs. 46,7%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Yuko Tanaka, Tomoshige Hayashi, Hiroyuki Kitajima, Kiyoaki Sumi, and Masanori Fujimura: Pediatrics 2007; 119: 1159-1164.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze