Zaloguj
Reklama

Lamiwudyna w leczeniu pacjentów z przewlekłym zakażeniem HBV i marskością wątroby

Autorzy: Ooga H i wsp.
Lamiwudyna w leczeniu pacjentów z przewlekłym zakażeniem HBV i marskością wątroby
Fot. Panthermedia
(5)

Skuteczność 24-miesięcznego podawania lamiwudyny u chorych z marskością wątroby i przewlekłym zakażeniem HBV można ocenić na ponad 60%, ale u 35% pacjentów wykazano powstanie mutanta YMDD, który może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia.

Reklama

Lamiwudyna jest lekiem stosowanym w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B u pacjentów, u których nie uzyskano poprawy po podawaniu interferonu. W wielu krajach, w tym w Polsce, unika się kwalifikowania do tego leczenia pacjentów z potwierdzoną marskością, istnieje bowiem ryzyko znacznego pogorszenia stanu wątroby w trakcie leczenia, głównie na skutek powstania mutacji wirusa HBV, nazywanej YMDD. Lekarze japońscy dokonali próby leczenia 54 pacjentów z marskością wątroby związaną z przewlekłym  zakażeniem HBV. Pacjenci byli leczeni średnio 25 miesięcy. Skuteczność leczenia przeciwwirusowego, oceniana na podstawie negatywizacji miana HBV-DNA, wynosiła 77,8% w 12 miesiącu leczenia i 61,3% w 24 miesiącu leczenia. Mutant YMDD powstał u 19/35 chorych (35%). W następstwie pojawienia się mutanta YMDD u 3 chorych stwierdzono znaczne pogorszenie stanu zdrowia - w skali Pugh-Childa wzrost o co najmniej 2 punkty.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Gastroenterol. 2004 Nov;39(11):1078-84.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze