Zaloguj
Reklama

Korzystne efekty stosowania diety bezglutenowej u dzieci z cukrzycą typu 1 i celiakią

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Diabetes Care. 2006 Nov;29(11):2452-6.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Korzystne efekty stosowania diety bezglutenowej u dzieci z cukrzycą typu 1 i celiakią
Fot. Pantherstock
(0)

Dzieci z cukrzycą typu 1 i współistniejącą celiakią powinny ściśle przestrzegać diety bezglutenowej. Dieta nie wpływa wprawdzie na stan cukrzycy, ale znacząco poprawia parametry wzrastania dziecka.

Reklama

Celiakia często współistnieje z cukrzycą typu 1. Wykrycie współistniejącej celiakii jest wskazaniem do zastosowania diety bezglutenowej, ale istnieją sprzeczne doniesienia odnośnie długoterminowych efektów stosowania diety bezglutenowej u dzieci z cukrzycą i celiakią. W szczególności nie jest jasne jak dieta bezglutenowa wpływa na kontrolę cukrzycy oraz parametry wzrastania. Badania zespołu naukowców z Danii wykazały współistnienie celiakii aż u 12,3% dzieci z cukrzycą typu 1. Podobnie jak w wielu innych pracach, nie wykazano wpływu włączenia diety bezglutenowej na poprawę kontroli cukrzycy - stężenie hemoglobiny glikozylowanej pozostawało bez zmian. Wykazano natomiast wyraźny, korzystny wpływ diety na poprawę parametrów wzrastania oraz stężenia hemoglobiny i ferrytyny. Dzieci z cukrzycą typu 1 i współistniejącą celiakią powinny ściśle przestrzegać diety bezglutenowej. Dieta nie wpływa wprawdzie na stan cukrzycy, ale znacząco poprawia parametry wzrastania dziecka.

Reklama
(0)
Komentarze