Zaloguj
Reklama

Kaszel psychogenny może imitować objawy astmy oskrzelowej

Autorzy: Linz AJ, Daniels RW, Fallon LF Jr.
Kaszel psychogenny może imitować objawy astmy oskrzelowej
Fot. medforum
(5)

Lekarze diagnozujący i leczący dzieci z przewlekłym kaszlem zawsze powinni brać pod uwagę możliwość rozpoznania kaszlu psychogennego.

Reklama

Opisano 9-letnią dziewczynkę leczoną z rozpoznaniem łagodnej astmy epizodycznej. Dziecko demonstrowało napadowy kaszel, który był nieproduktywny i występował wyłącznie w okresie dziennym. Różnorodne metody lecznicze nie odnosiły skutku. Pogłębiona diagnostyka wykazała, że prawidłowe rozpoznanie u opisywanej pacjentki to kaszel psychogenny, czyli reakcja somatyczna spowodowana czynnikami pierwotnie psychicznymi. Po zastosowaniu psychoterapii i leczenia ukierunkowanego na problem psychiczny uzyskano znaczną poprawę. Lekarze diagnozujący i leczący dzieci z przewlekłym kaszlem zawsze powinni brać pod uwagę możliwość rozpoznania kaszlu psychogennego.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze