Zaloguj
Reklama

Jak wykonywać resuscytację u noworodków?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

 • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka,
  prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

(0)

Resuscytacja to zespół czynności, których celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji mózgu, innych narządów i układów oraz koordynację ich funkcji na poziomie ośrodkowego układu nerwowego.

U noworodków główną przyczyną do wykonywania resuscytacji jest niedotlenienie, które wystąpiło w czasie ciąży, porodu lub po urodzeniu. Przed przystąpieniem do resuscytacji należy ocenić czynności oddechowe, pracę serca oraz zabarwienie powłok skórnych.

Etapy Resuscytacji:

 1. Czynności wstępne:
 • ochrona noworodka przez oziębieniem,
 • oczyszczenie górnych dróg oddechowych,
 • stymulacja mechaniczna skóry w celu pobudzenia oddychania
 1. Zapewnienie wentylacji płuc: 
 • za pomocą worka samorozprężającego i maski twarzowej 
 • po intubacji dotchawiczej - wentylacja kontrolowana
 1. Stymulacja serca (bradykardia < 80 uderzeń na minutę)
 2. Leczenie farmakologiczne.

Głównymi założeniami resuscytacji jest zapewnienie prawidłowego utlenowania oraz przywrócenie prawidłowych funkcji narządów i układów.

(0)
Reklama
Komentarze