Zaloguj
Reklama

Jak pediatrzy i lekarze innych specjalności szczepią swoje własne dzieci?

Autorzy: Posfay-Barbe KM, Heininger U, Aebi C, Desgrandchamps D, Vaudaux B, Siegrist CA.
Jak pediatrzy i lekarze innych specjalności szczepią swoje własne dzieci?
Fot. Pantherstock
(1)

Pediatrzy, szczepiąc swoje własne dzieci, w olbrzymiej większości ściśle przestrzegają kalendarza szczepień, a dodatkowo stosują różne szczepionki zalecane, takie jak pneumokokowa czy meningokokowa.

Reklama

Naukowcy z centrum monitorowania szczepień w Szwajcarii wykonali bardzo ciekawą analizę ankietową mająca na celu sprawdzenie jakie szczepienia wykonują u swoich własnych dzieci lekarze. Ponadto porównano preferencje szczepionkowe pediatrów i lekarzy innych specjalności. Na ankietę odpowiedziało 1017 lekarzy, co stanowiło 49,1% osób zaproszonych do badania. W badanej grupie nie było ani jednego lekarza, który odmówił wykonywania szczepień u swojego dziecka. 92% pediatrów i 90% lekarzy innej specjalności ściśle przestrzegało zalecanego kalendarza szczepień. Wykazano istotne różnice w stosowaniu szczepień dodatkowych. pediatrzy znacznie częściej poszerzali kalendarz szczepień i doszczepiali swoje własne dzieci przeciwko pneumokokom oraz meningokokom. Natomiast w odróżnieniu od lekarzy innych specjalności pediatrzy znamiennie rzadziej stosowali szczepionkę przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Autorzy wnioskują, że pediatrzy, stanowiący grupę najbardziej świadomą zagrożeń dla dziecka, szczepiąc swoje własne dzieci w olbrzymiej większości ściśle przestrzegają kalendarza szczepień, a dodatkowo stosują szczepionki zalecane, takie jak pneumokokowa czy meningokokowa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2005 Nov;116(5):e623-33.

Adres www źródła:


Reklama
(1)
Komentarze