Zaloguj
Reklama

Infliximab w leczeniu dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Autorzy: Wewer V, Riis L, Vind I, Husby S, Munkholm P, Paerregaard A.
Infliximab w leczeniu dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Fot. ojoimages
(5)

Autorzy z Danii przedstawili wieloletnie obserwacje 24 dzieci z chorobą Crohna, którzy byli leczeni infliximabem.

Reklama

Infliximab jest silnie działającym lekiem stosowanym w opornych na standardowe leczenie postaciach choroby Crohna. Zwykle uzyskuje się dobry efekt bezpośrednio po podaniu leku, ale problemem są nawroty choroby wymagające powtarzania iniekcji lub późna oporność na lek. Autorzy z Danii przedstawili wieloletnie obserwacje 24 dzieci z chorobą Crohna leczonych infliximabem. Długotrwałą, stabilną (całkowitą lub częściową) poprawę uzyskano tylko u 29% dzieci. Około 42% określono jako zależnych od infliximabu, czyli wymagających powtarzania kosztownych iniekcji, a 25% w ogóle nie odpowiedziało pozytywnie na terapię. Nasilone objawy uboczne zarejestrowano u 17% dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006 Jan;42(1):40-45.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze