Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Infekcja enterowirusem 71 jako czynnik sprzyjający rozwojowi ADHD

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Susan Shur-Fen Gau, Luan-Yin Chang, Li-Min Huang, Tsui-Yen Fan, Yu-Yu Wu and Tzou-Yien Lin: Attention-Deficit/Hyperactivity–Related Symptoms Among Children With Enterovirus 71 Infection of the Central Nervous System. PEDIATRICS Vol. 122 No. 2 August

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


(5)

Przebyta neuroinfekcja związana z zakażeniem enterovirus 71 może sprzyjać powstawaniu objawów ADHD w wieku późniejszym.

Jedną z przyczyn zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) może być przebyte zakażenie wirusowe ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z wirusów podejrzewanych o taki związek jest enterowirus 71. W cytowanym badaniu porównano stan zdrowia i ewentualne objawy ADHD u 86 dzieci z przebytym, potwierdzonym enterowirusowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapaleniem mózgu oraz u 172 dzieci, które nie przebyły neuroinfekcji, stanowiących grupę kontrolną. Dzieci badano w okresie 3 do 7 lat po przebyciu neuroinfekcji. W grupie badanej objawy ADHD miało 20% dzieci, podczas gdy w grupie kontrolnej zaledwie 3%. Także w skalach subiektywnej oceny zachowania, wypełnianych przez rodziców i nauczycieli grupa badana wykazywała znacząco więcej odchyleń od normy. Autorzy sugerują, że przebyta neuroinfekcja związana z zakażeniem enterovirus 71 może sprzyjać powstawaniu objawów ADHD.

(5)
Reklama
Komentarze