Zaloguj
Reklama

Czat z ekspertem odbędzie się w dniu 29-06-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Historia naturalna padaczki o początku w okresie dzieciństwa

Źródło tekstu:

  • Brain 2006,129(pt3):617-74

Historia naturalna padaczki o początku w okresie dzieciństwa
Fot. Pantherstock
(5)

Powszechnie wiadomo, iż istotnym problemem klinicznym w trakcie leczenia padaczki jest lekooporność, a także przebieg choroby w postaci okresów poprawy i pogorszenia. Badaniem objęto 144 pacjentów, średni okres obserwacji wynosił 37 lat, a warunkiem ich kwalifikacji do grupy było wystąpienie pierwszego napadu padaczkowego przed 16 rokiem życia.

W momencie zakończenia obserwacji 67% pacjentów było w okresie końcowej remisji, pozostając na leczeniu przeciwpadaczkowym lub też już bez leczenia. Wczesne ustąpienie napadów, tj. już w okresie pierwszego roku leczenia obserwowano u 31% pacjentów, z czego u 16% pierwsza remisja trwała aż do zakończenia obserwacji. Późne ustąpienie napadów obserwowano u 50% pacjentów. W sumie u 20 pacjentów ( 14%) nie obserwowano remisji, a nawet pogorszenie przebiegu padaczki.
 
Dwudziestu siedmiu pacjentów( 19%) było lekoopornymi od początku aż do zakończenia okresu obserwacji. Podsumowując- w przebiegu padaczki rozpoczynającej się w okresie dzieciństwa około 50% pacjentów osiągnie ostatecznie remisję choroby bez okresu pogorszenia w jej przebiegu, natomiast jedna piąta pacjentów osiągnie remisję po okresie pogorszenia. Około jedna trzecia pacjentów ma złe odległe rokowanie, z okresami pogorszenia po wcześniejszych remisjach lub nawet bez remisji.
(5)
Reklama
Komentarze