Zaloguj
Reklama

Hematologiczne efekty podawania żelaza u karmionych piersią dzieci z niską urodzeniową masą ciała

Autorzy: Aggarwal D i wsp.
Hematologiczne efekty podawania żelaza u karmionych piersią dzieci z niską urodzeniową masą ciała
Fot. medforum
(0)

Nie stwierdzono istotnych różnic w pomiarach antropometrycznych i stężeniu ferrytyny pomiędzy grupą suplementowaną żelazem a grupą otrzymująca placebo. Stwierdzono jedynie niewielki wzrost stężenia hemoglobiny w grupie otrzymującej żelazo po 4 tygodniach jego stosowania.

Reklama

Badaniem objęto 73 zdrowe urodzone o czasie niemowlęta z niską masą ciała LBW (<2500 g), w wieku 50-80 dni. Dzieci karmione wyłącznie piersią otrzymywały dodatkowo preparat żelaza w dawce 3 mg/kg/dziennie lub obojętne krople. Parametry hematologiczne oraz pomiary antropometryczne oceniano po 4 i po 8 tygodniach. Nie stwierdzono istotnych różnic w pomiarach antropometrycznych i stężeniu ferrytyny pomiędzy badanymi grupami. Stwierdzono jedynie niewielki wzrost stężenia hemoglobiny w grupie otrzymującej żelazo po 4 tygodniach jego stosowania. Ewentualne korzyści z tego wynikające będą przedmiotem dalszych badań.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child 2005;90:26-29

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze