Zaloguj
Reklama

Doksycyklina nie powoduje przebarwień zębów u dzieci w wieku powyżej 2 lat

Autorzy: Volovitz B, Shkap R, Amir J, Calderon S, Varsano I, Nussinovitch M.
Doksycyklina nie powoduje przebarwień zębów u dzieci w wieku powyżej 2 lat
Fot. ojoimages
(5)

Podawanie doksycykliny u dzieci w wieku 2-8 lat nie zwiększa zagrożenia przebarwieniami zębów w porównaniu z grupą kontrolną.

Reklama

W cytowanej pracy zbadano stomatologicznie grupę dzieci leczonych w dzieciństwie doksycykliną. W badanej grupie doksycyklina była podawana po raz pierwszy w wieku średnio 4,1 lat (przedział od 2 do 8 lat), a w chwili badania dzieci były w średnim wieku 10,4 lat. Grupą kontrolną były dzieci nigdy nie otrzymujące doksycykliny. Badający stomatolog nie wiedział do jakiej grupy należy badane dziecko. Nie wykazano żadnych przebarwień zębów w obu grupach, a stan uzębienia u dzieci, które w dzieciństwie otrzymywały doksycyklinę nie różnił się od grupy kontrolnej. Autorzy wnioskują, że podawanie doksycykliny u dzieci w wieku 2-8 lat nie zwiększa zagrożenia przebarwieniami zębów.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze