Zaloguj
Reklama

Diagnostyka dzieci z przewlekłą chrypką

Autorzy: Mandell DL, Kay DJ, Dohar JE, Yellon RF.
Diagnostyka dzieci z przewlekłą chrypką
Fot. medforum
(5)

Najczęstszym stanem  stwierdzanym u dzieci z przewlekłą chrypką są guzki na strunach głosowych. Należy również pamiętać o możliwości występowania atypowej choroby refluksowej przełyku, w tym o możliwej aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych.

Reklama

Przewlekła chrypka jest dość częstym schorzeniem u dzieci, sprawiającym liczne problemy diagnostyczne. Diagnostyka tego stanu obejmuje schorzenia laryngologiczne i pulmonologiczne, ale także gastrologiczne (refluks żołądkowo-przełykowy) i psychologiczne (kaszel i chrypka psychogenna). Lekarze z Pittsburgha (USA) przedstawili wyniki kompleksowej diagnostyki 127 kolejnych dzieci (średni wiek 6,9 lat), diagnozowanych z powodu przewlekłej chrypki. 82% z nich miało guzki na strunach głosowych, a 43% miało widoczne cechy przewlekłego zapalenia krtani. 28% miało zmiany zapalne widoczne także w dalszych odcinkach układu oddechowego (tchawica i oskrzela). Aż 47% miało nieprawidłowe wyniki gastroskopii, a 30% miała histologiczne cechy zapalenia przełyku. U dużej grupy dzieci (37%) wykazano dodatni wynik bronchoskopii w kierunku tzw. makrofagów obładowanych tłuszczami (lipid-ladden macrophages) uważanych za dowód aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych. Pomimo tych licznych nieprawidłowości sugerujących istotną rolę refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie chrypki analiza statystyczna nie wykazała żadnych istotnych korelacji pomiędzy wynikami gastroskopii, bronchoskopii, objawami podmiotowymi oraz danymi z wywiadu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Nov;130(11):1293-7

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze