Zaloguj
Reklama

Depresja jako powikłanie leczenia rybawiryną z pegylowanym interferonem-alfa u pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV

Autorzy: Raison CL, Borisov AS, Broadwell SD, Capuron L, Woolwine BJ, Jacobson IM, Nemeroff CB, Miller AH.
Depresja jako powikłanie leczenia rybawiryną z pegylowanym interferonem-alfa u pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV
Fot. medforum
(0)

Około 39% chorych z przewlekłym zakażeniem HCV ma objawy depresji w trakcie leczenia skojarzonego interferonem pegylowanym i rybawiryną.

Reklama

Zbadano 162 chorych z przewlekłym zakażeniem HCV poddanych leczeniu pegylowanym interferonem alfa z rybawiryną. Punktacja skali depresji znamiennie wzrastała w 4 tygodniu i pozostawała podwyższona do końca leczenia. 39% leczonych zgłaszało objawy spełniające kryteria rozpoznania depresji, o zmiennym nasileniu – od umiarkowanej do ciężkiej. Czynnikiem ryzyka wystąpienia pełnoobjawowej depresji w czasie leczenia interferonem pegylowanym z rybawiryną była wyższa punktacja w skali depresji na poczatku badania, wyższa dawka rybawiryny oraz podawane w wywiadzie przebyte wcześniej zaburzenia depresyjne.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu Śląskiej AM

Źródło tekstu:

  • J Clin Psychiatry. 2005 Jan;66(1):41-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze