Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka związane z długim utrzymywaniem się objawów alergii

Autorzy: Cantani A, Micera M.
Czynniki ryzyka związane z długim utrzymywaniem się objawów alergii
Fot. ojoimages
(0)

Istnieje możliwość przewidywania, czy objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka będą nasilone i czy będą się długo utrzymywać.

Reklama

Alergia na białka mleka krowiego pojawia się zwykle w pierwszych miesiącach życia. Jednym z objawów tej alergii może być atopowe zapalenie skóry. Stale aktualne jest pytanie o dane pozwalające przewidzieć długość trwania alergii i ewolucję choroby. Lekarze z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie stwierdzili, że takie czynniki jak: wczesne wystąpienie alergii, duże nasilenie zmian skórnych, lub nietypowa ich lokalizacja, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób atopowych oraz wysokie miana specyficznych i niespecyficznych IgE korelują dodatnio z długim i nasilonym przebiegiem atopowego zapalenia skóry. Związek tych objawów z długotrwałym utrzymywaniem się alergii nie jest 100-procentowy, ale pozwala to z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ryzyko długiego utrzymywania się zmian alergicznych u danego dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2004 Jul-Aug;8(4):153-64.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze