Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka zachorowania na zakażenia spowodowane przez pneumokoki

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • PEDIATRICS Vol. 119 No. 4 April 2007, pp. e804-e812

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Czynniki ryzyka zachorowania na zakażenia spowodowane przez pneumokoki
Fot. medforum
(0)

Wyniki badań przemawiają za znaczeniem szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, które to szczepienia powinny być rozpoczynane już u niemowląt w pierwszym kwartale życia.

Reklama

Badacze z Danii szczegółowo przeanalizowali dane dzieci hospitalizowanych z powodu potwierdzonych zakażeń wywołanych przez pneumokoki. Poszukiwano czynników ryzyka sprzyjających temu zachorowaniu. Analiza statystyczna wykazała, że najwyższe współczynniki hospitalizacji z powodu zakażeń pneumokokowych występowały u dzieci w wieku od 7 do 24 miesiąca życia, szczególnie jeżeli były to dzieci urodzone przedwcześnie lub z niską masą urodzeniową oraz z niską oceną według skali Apgar w 5 minucie życia. Wyniki badań przemawiają za znaczeniem szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, które to szczepienia powinny być rozpoczynane już u niemowląt.

Reklama
(0)
Komentarze