Zaloguj
Reklama

Czynniki prognostyczne przebiegu padaczki u dzieci

Czynniki prognostyczne przebiegu padaczki u dzieci
Fot. ojoimages
(5)

Celem dokonania oceny czynników prognostycznych przebiegu padaczki u dzieci dokonano analizy wszystkich pacjentów z noworozpoznaną padaczką zgłaszających się do jednej z poradni w okresie 10 lat,. Do badania włączono jedynie dzieci mające co najmniej dwuletni okres obserwacji choroby.

Reklama

Dla oceny czynników prognostycznych ustąpienia napadów posłużono się analizą regresji Coxa. Zidentyfikowano 196 dzieci w średni wieku 7,6 lat w momencie wystąpienia pierwszego napadu, średni okres obserwacji wynosił 55+/- 30 miesięcy. U 50% pacjentów rozpoznano padaczkę idiopatyczną, 32,1% padaczkę kryptogenną,a 17,9% padaczkę objawową. W okresie ostatniej wizyty kontrolnej 52,6% dzieci było wolnych od napadów, 12,8% miało ciężki przebieg choroby pomimo leczenia, a u 6,9% dzieci rozpoznano padaczkę lekooporną.

Rok po rozpoczęciu leczenia do czynników źle rokujących zaliczono: nawrót napadów w okresie 6-12 miesięcy, różne typy napadów, upośledzenie umysłowe w momencie rozpoczęcia leczenia. Czynnikami wskazującymi na prawdopodobną lekooporność padaczki były: liczne typy napadów, upośledzenie umysłowe oraz nawrót napadów w okresie 6-12 miesięcy . Wskazuje to,iż odpowiedz na leczenie w pierwszych 6- 12 miesiącach od jego wdrożenia jest istotnym czynnikiem rokowniczym, natomiast niezależnymi czynnikami były : etiologia padaczki, współistniejące zaburzenia neurologiczne .

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Child Neurol 2005,20(1):898-904

Reklama
(5)
Komentarze