Zaloguj
Reklama

Czy wysokość nad poziomem morza miejsca zamieszkania ma wpływ na ciężkość astmy u dzieci?

Autorzy: Kiechl-Kohlendorfer U, Horak E, Mueller W, Strobl R, Haberland C, Fink FM, Schwaiger M, Gutenberger KH, Reich H, Meraner D, Kiechl S.
Czy wysokość nad poziomem morza miejsca zamieszkania ma wpływ na ciężkość astmy u dzieci?
Fot. Pantherstock
(5)

Dzieci mieszkające na dużej wysokości nad poziomem morza są ponad dwukrotnie bardziej zagrożone ciężkimi zaostrzeniami astmy wymagającymi hospitalizacji.

Reklama

Przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u dzieci w dużym stopniu zależy od czynników środowiskowych. Wydaje się, że jednym z nich może być wysokość nad poziomem morza, na której zamieszkuje dziecko chore na astmę. Lekarze z Austrii przedstawili wyniki ciekawej analizy wykazującej, że dzieci mieszkające na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza są ponad dwukrotnie bardziej zagrożone ciężkimi zaostrzeniami astmy wymagającymi hospitalizacji wskaźnik ryzyka 2.08 (95% przedział ufności: 1.45 do 2.98). Dla zamieszkania na wysokości 900-1199 m n.p.m. wskaźnik ryzyka także był podwyższony i wynosił 1.49 (1.05 do 2.11). Mechanizm opisywanego zjawiska jest niejasny, autorzy sugerują, że pewną rolę może odgrywać zwiększone stężenie ozonu w powietrzu oraz specyficzne dla dużych wysokości zmiany temperatury i wilgotności powietrza, mogące sprzyjać nadreaktywności oskrzeli.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2007 Apr;92(4):339-42.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze