Zaloguj
Reklama

Czy wysokość nad poziomem morza miejsca zamieszkania ma wpływ na ciężkość astmy u dzieci?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2007 Apr;92(4):339-42.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Czy wysokość nad poziomem morza miejsca zamieszkania ma wpływ na ciężkość astmy u dzieci?
Fot. Pantherstock
(5)

Dzieci mieszkające na dużej wysokości nad poziomem morza są ponad dwukrotnie bardziej zagrożone ciężkimi zaostrzeniami astmy wymagającymi hospitalizacji.

Reklama

Przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u dzieci w dużym stopniu zależy od czynników środowiskowych. Wydaje się, że jednym z nich może być wysokość nad poziomem morza, na której zamieszkuje dziecko chore na astmę. Lekarze z Austrii przedstawili wyniki ciekawej analizy wykazującej, że dzieci mieszkające na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza są ponad dwukrotnie bardziej zagrożone ciężkimi zaostrzeniami astmy wymagającymi hospitalizacji wskaźnik ryzyka 2.08 (95% przedział ufności: 1.45 do 2.98). Dla zamieszkania na wysokości 900-1199 m n.p.m. wskaźnik ryzyka także był podwyższony i wynosił 1.49 (1.05 do 2.11). Mechanizm opisywanego zjawiska jest niejasny, autorzy sugerują, że pewną rolę może odgrywać zwiększone stężenie ozonu w powietrzu oraz specyficzne dla dużych wysokości zmiany temperatury i wilgotności powietrza, mogące sprzyjać nadreaktywności oskrzeli.

Reklama
(5)
Komentarze