Zaloguj
Reklama

Czy szczepienia ochronne mają efekt zapobiegający rozwojowi chorób atopowych?

Autorzy: Martignon G i wsp.
Czy szczepienia ochronne mają efekt zapobiegający rozwojowi chorób atopowych?
Fot. Pantherstock
(0)

W badaniach na grupie 718 dzieci stwierdzono niższe ryzyko wystąpienia astmy i innych schorzeń atopowych u dzieci poddawanych szczepieniom ochronnym.

Reklama

W pracy badano związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi a rozwojem schorzeń atopowych (astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry) u 718 dzieci, stwierdzając niższe ryzyko wystąpienia astmy i innych schorzeń atopowych u dzieci poddanych szczepieniom ochronnym. Związek ten był niezależny od rodzaju i ilości  wykonanych szczepień oraz stopnia przestrzegania kalendarza szczepień. Lepszą ochronę obserwowano w przypadku podania żywych atenuowanych szczepionek (OPV i BCG). Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, że wykonywanie szczepień ochronnych we wczesnym wieku promuje proliferację limfocytów Th1 w odpowiedzi na kontakt z antygenem, co hamuje manifestację chorób atopowych. Potwierdzenie tego zjawiska wymaga będzie dalszych badań.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr Allergy Immunol 2005:16(3); 193

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze