Zaloguj
Reklama

Czy sterydoterapia powinna być rutynowym postępowaniem w bakteryjnych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci

Autorzy: McIntyre P.
Czy sterydoterapia powinna być rutynowym postępowaniem w bakteryjnych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
Fot. medforum
(0)

Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby poprawnych metodologicznie prac badawczych, wstępna sterydoterapia u dzieci z podejrzeniem bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest postępowaniem uzasadnionym i bezpiecznym.

Reklama

Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci są wywoływane przez trzy główne patogeny: Haemophilus influenzae grupy B (HiB) oraz pneumokoki i meningokoki. Podstawowym leczeniem jest oczywiście antybiotykoterapia, ale ważnym elementem leczenia może być wczesne zastosowanie dożylnych sterydów - w krajach zachodnich zwykle jest to deksametazon. Przegląd piśmiennictwa sugeruje, że zastosowanie deksametazonu przed lub razem z pierwszymi dawkami antybiotyku jest korzystne w zakażeniach pneumokokowych oraz prawdopodobnie w HiB. Odnośnie zakażeń HiB sterydoterapia najprawdopodobniej nie zmniejsza śmiertelności, ale powinna redukować odsetek poważnych odległych powikłań (zwłaszcza utraty słuchu). W zapaleniach meningokokowych nie wykazano jednoznacznego, znamiennie korzystnego efektu dodania sterydów, ale nie wykazano też żadnego zagrożenia wynikającego z podawania deksametazonu. Autor opracowania podkreśla, że prace dotyczące meningokoków mają wiele wad i brak jednoznacznych wyników może być skutkiem błędów metodologicznych. Całość przeglądu sugeruje, że pomimo stosunkowo niewielkiej liczby poprawnych metodologicznie prac badawczych, wstępna sterydoterapia u dzieci z podejrzeniem bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest postępowaniem uzasadnionym i bezpiecznym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Adv Exp Med Biol. 2005;568:189-97.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze