Zaloguj
Reklama

Czy poród drogą cięcia cesarskiego chroni przed zakażeniem dziecko matki HCV-dodatniej?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD005546.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Czy poród drogą cięcia cesarskiego chroni przed zakażeniem dziecko matki HCV-dodatniej?
Fot. ojoimages
(5)

Przeprowadzono analizę piśmiennictwa w celu odpowiedzi na pytanie, jaki sposób porodu powinien być zalecany u matki HCV-dodatniej, w aspekcie zabezpieczenia noworodka przed okołoporodowym zakażeniem wirusem HCV.

Reklama

Eksperci Cochrane Database Systematic Review przeprowadzili analizę piśmiennictwa w celu odpowiedzi na pytanie, jaki sposób porodu powinien być zalecany u matki HCV-dodatniej, w aspekcie zabezpieczenia noworodka przed okołoporodowym zakażeniem wirusem HCV. Autorzy metaanalizy ze zdziwieniem skonkludowali, że w całym dostępnym piśmiennictwie medycznym nie znaleziono ani jednej pracy przeprowadzonej w sposób zgodny z kryteriami Evidence Based Medicine, czyli metodą badania kontrolowanego z randomizacją lub alokacją quasi-randomizacyjną. Dostępne są jedynie badania obserwacyjne, które są podatne na błedy metodologiczne, a ich wyniki są niejednoznaczne. Większość ekspertów preferuje zachęcanie matek HCV-dodatnich do porodu drogą planowego cięcia cesarskiego, ale nie ma jednoznacznych dowodów, że jest to postępowanie korzystne dla dziecka.

Reklama
(5)
Komentarze