Zaloguj
Reklama

Czy pomiar grubości fałdów skórnych wzbogaca diagnostykę nadwagi i otyłości?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatrics 2007; 119: e1306-e1313.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Czy pomiar grubości fałdów skórnych wzbogaca diagnostykę nadwagi i otyłości?
Fot. medforum
(0)

Wydaje się, że u dzieci w wieku powyżej 5 lat, z BMI ocenionym na siatkach centylowych jako powyżej 95 centyla, dodatkowe pomiary fałdów skórnych nie wnoszą wielu nowych informacji i nie zwiększają czułości oraz specyficzności badania.

Reklama

Podstawą diagnostyki nadwagi i otyłości jest ocena Body Mass Index (BMI), z uwzględnieniem siatek centylowych tego parametru w poszczególnych grupach wiekowych. W badaniach naukowych podkreśla się także znaczenie pomiarów grubości fałdów skórnych, co ma dawać dodatkowe informacje o ilości i rozkładzie tkanki tłuszczowej. Jak wykazują badania naukowe, wydaje się jednak, że u dzieci w wieku powyżej 5 lat, z BMI ocenionym na siatkach centylowych jako powyżej 95 centyla, dodatkowe pomiary fałdów skórnych nie wnoszą wielu nowych informacji i nie zwiększają czułości oraz specyficzności badania. Należy jedynie pamiętać, że wynik BMI u dziecka zawsze należy nanosić na siatki centylowe dla danego wieku i płci.

Reklama
(0)
Komentarze