Zaloguj
Reklama

Czy fluorowanie wody pitnej może zwiększać zagrożenie ołowicą u dzieci?

Autorzy: Macek MD, Matte TD, Sinks T, Malvitz DM.
Czy fluorowanie wody pitnej może zwiększać zagrożenie ołowicą u dzieci?
Fot. Pantherstock
(5)

Fluorowanie wody wodociągowej nie zwiększa zagrożenia ołowicą niezależnie od tego jaki związek fluoru jest stosowany w danym regionie kraju.

Reklama

Istnieją podejrzenia, że niektóre związki fluoru używane do fluorowania wody wodociągowej mogą wypłukiwać ołów z rur kanalizacyjnych i/lub zwiększać jego wchłanianie do organizmu człowieka. badacze amerykańscy postanowili zweryfikować tę hipotezę i wykonali bardzo szeroko zakrojone badania stężenia ołowiu we krwi 9477 dzieci. Wyniki porównano ze sobą pod kątem różnych metod fluorowania wody stosowanych w badanych populacjach. Średnie stężenia ołowiu we krwi badanych dzieci były niskie i wahały się (w zalezności od badanej populacji) od 1,78 do 2,40 mikrogramów na decylitr. Dzieci spożywające wodę nie-fluorowaną miały podobne stężenia ołowiu we krwi jak dzieci z regionów gdzie woda jest stale fluorowana. Nie wykazano także różnic pomiędzy regionami stosującymi różne związki fluoru. Autorzy wnioskują, że fluorowanie wody wodociągowej nie zwiększa zagrożenia ołowicą niezależnie od tego jaki związek fluoru jest stosowany w danym regionie kraju.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Environ Health Perspect. 2006 Jan;114(1):130-134.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze