Zaloguj
Reklama

Czy długie karmienie dziecka piersią może chronić przed moczeniem nocnym?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2006 Jul;118(1):254-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Czy długie karmienie dziecka piersią może chronić przed moczeniem nocnym?
Fot. medforum
(5)

Karmienie piersią wydaje się zapobiegać rozwojowi moczenia nocnego w wieku powyżej 5 lat. Najwyraźniejszy efekt ochronny obserwowano, gdy karmienie naturalne trwało co najmniej 3 miesiące.

Reklama

Do licznych znanych korzyści karmienia naturalnego można dodać jeszcze jedną, zaskakującą korelację. Karmienie piersią wydaje się zapobiegać rozwojowi moczenia nocnego w wieku powyżej 5 lat. Badania prowadzone w Klinice Urologii w New Jersey (USA) wykazały, że dzieci w wieku 5-13 lat, które cierpią na moczenie nocne, były zwykle znamiennie rzadziej i krócej karmione piersią w porównaniu z ich zdrowymi rówieśnikami. Najwyraźniejszy efekt ochronny obserwowano, gdy karmienie naturalne trwało co najmniej 3 miesiące.

Reklama
(5)
Komentarze