Zaloguj
Reklama

Częstość występowania zakażeń Helicobacter pylori w różnych grupach wiekowych

Autorzy: Rowland M, Daly L, Vaughan M, Higgins A, Bourke B, Drumm B.
Częstość występowania zakażeń Helicobacter pylori w różnych grupach wiekowych
Fot. medforum
(5)

Do zakażenia dzieci bakterią Helicobacter pylori dochodzi w bardzo wczesnym wieku, a ryzyko nabycia świeżej infekcji znacznie spada po 5 roku życia. Duży wpływ na zakażenie mają czynniki rodzinno-środowiskowe.

Reklama

Do badania włączono 327 dzieci w wieku pomiędzy 24 a 48 miesięcy. U wszystkich zbadano metodą mocznikowego testu oddechowego C13 ewentualną obecność zakażenia Helicobacter pylori, a dzieci z wynikiem ujemnym monitorowano przez następne 4 lata, wykonując 1 raz w roku kontrolne badanie testem oddechowym. Wyjściowo zakażenie stwierdzono u 28 z 327 dzieci (8.6%). Średni wiek 28 zakażonych dzieci wynosił 32.78 miesięcy (SD: 5.14 m-cy). W ciągu następnych 4 lat obserwacji zakażenie nabyło 20 kolejnych dzieci. Szczyt częstości nabywania zakażenia przypadał na 2-3 rok życia. Zaledwie 1 dziecko stało się zakażone w wieku powyżej 5 lat. Czynnikami ryzyka zakażenia Helicobacter pylori było zamieszkiwanie z zakażoną Helicobacter matką lub starszym rodzeństwem oraz późne (powyżej 24 miesiąca życia) zaprzestanie picia z butelki typu niemowlęcego (ze smoczkiem). Z omawianej pracy wynika, że wbrew wcześniejszym sugestiom do zakażenia dzieci bakterią Helicobacter pylori dochodzi w bardzo wczesnym wieku, a ryzyko nabycia świeżej infekcji znacznie spada po 5 roku życia. Duży wpływ na zakażenie mają czynniki rodzinno-środowiskowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gastroenterology. 2006 Jan;130(1):65-72

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze