Zaloguj
Reklama

Czas wprowadzania posiłków uzupełniających a częstość występowania chorób atopowych: badanie LISA

Czas wprowadzania posiłków uzupełniających a częstość występowania chorób atopowych: badanie LISA
Fot. medforum
(5)

Wykazano, że opóźnianie wprowadzania pokarmów stałych (w tym potencjalnie alergizujących) nie ma żadnego korzystnego wpływu na częstość występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa oraz potwierdzonego uczulenia na alergeny pokarmowe i wziewne w wieku 6 lat.

Reklama

Nadal istnieją kontrowersje, czy współczesne zalecenia żywieniowe dobrze służą profilaktyce chorób alergicznych. W szczególności rozważane jest opóźnianie wprowadzania niektórych pokarmów stałych, zwłaszcza tych bardziej alergizujących. Ma to służyć zabezpieczeniu dziecka przed stymulacją antygenową, co ma zmniejszyć ryzyko alergii. Cytowana praca podsumowująca badania LISA jest ważnym głosem w dyskusji na ten temat. Pod akronimem LISA znany jest projekt badawczy ośrodków niemieckich oceniający wpływ opóźnionego wprowadzania niektórych pokarmów stałych na częstość występowania różnorodnych chorób alergicznych. W badaniu brało udział 2073 dzieci, które obserwowano przez 6 lat. Wykazano, że opóźnianie wprowadzania pokarmów stałych (w tym potencjalnie alergizujących) nie ma żadnego korzystnego wpływu na częstość występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa oraz potwierdzonego uczulenia na alergeny pokarmowe i wziewne w wieku 6 lat. Wręcz przeciwnie – odsetek uczuleń na alergeny pokarmowe był wyższy u dzieci, u których w niemowlęctwie opóźniano wprowadzanie pokarmów uzupełniających (tzw. solid foods). W stosunku do atopowego zapalenia skóry wyniki nie były jednoznaczne. Z jednej strony – globalnie nie wykazano protekcyjnego efektu opóźniania wprowadzania “solid foods”, z drugiej – u dzieci bez wczesnych objawów skórnych i innych manifestacji alergii AZS w wieku 6 lat był częstszy w podgrupie, w której wprowadzano pokarmy dodatkowe (nie mleczne) w pierwszych 4 miesiącach życia. Autorzy wnioskują, że wyniki badania LISA nie wspierają tez o konieczności opóźniania wprowadzania pokarmów uzupełniających jako profilaktyki chorób alergicznych u dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Zutavern A, Brockow I, Schaaf B, von Berg A, Diez U, Borte M, Kraemer U, Herbarth O, Behrendt H, Wichmann HE, Heinrich J; LISA Study Group.: Pediatrics. 2008 Jan;121(1):e44-52.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze