Zaloguj
Reklama

Co wpływa na rozwój fizyczny dzieci?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka, prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Co wpływa na rozwój fizyczny dzieci?
Fot. Pantherstock
(5)

Organizm człowieka zmienia się wraz z wiekiem. Do najważniejszych zmian dochodzi jednak w okresie dziecięcym i jest to związane z rozwojem fizycznym.

Reklama

Rozwój fizyczny to całokształt procesów biologicznych obejmujących:

  • wzrastanie, czyli powiększenie się wymiarów i masy ciała oraz zwiększenie się liczby komórek,
  • różnicowanie, czyli zmiany w strukturze komórek, tkanek, formowanie się kształtów i proporcji organizmu,
  • dojrzewanie, czyli doskonalenie funkcji poszczególnych narządów, układów i organizmu jako całości.

Każde dziecko przechodzi przez te same etapy rozwoju, a mimo to różnią się pod względem wyglądu, rozmiarów, proporcji ciała i poziomu dojrzałości. Dzieje się tak, ponieważ każdy posiada swój własny zestaw genów.

Na rozwój fizyczny dzieci wpływają:

  1. Czynniki genetyczne, które w momencie zapłodnienia decydują już o wielu właściwościach człowieka np. płci, budowie, tempie rozwoju.
  2. Czynniki paragenetyczne, które określa się mianem stymulatorów lub regulatorów. Można wyróżnić:
  • czynniki niegenetyczne matki – związane z właściwościami środowiska śródmacicznego. Należą do nich: wiek matki, liczba poprzedzających ciąż, kolejność porody i metabolizm organizmu matki jako środowisko dla płodu.
  • Czynniki hormonalne, które są głównym regulatorem procesów rozwojowych. Hormony zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i regulują jego różnicowanie i dojrzewanie.
Reklama
(5)
Komentarze