Zaloguj
Reklama

Ciężka trombocytopenia jako powikłanie ostrego zakażenia wirusem EBV

Autorzy: Likic R, Kuzmanic D.
Ciężka trombocytopenia jako powikłanie ostrego zakażenia wirusem EBV
Fot. medforum
(0)

Wirus EBV może powodować ciężką, ostrą trombocytopenię.

Reklama

Ostre zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) powoduje zwykle niewielkie odchylenia od normy w badaniach hematologicznych polegające na podwyższeniu leukocytozy, zwiększeniu odsetka limfocytów i mononuklearów oraz niewielkim zmniejszeniu liczby płytek krwi. Klinicznie najczęściej przebiega jako mononukleoza zakaźna. Autorzy z Zagrzebia opisali 21-letniego mężczyznę, u którego w przebiegu potwierdzonego serologicznie, ostrego zakażenia EBV, wystąpiły objawy uogólnionej skazy krwotocznej z poziomem płytek krwi wynoszącym zaledwie 8 tysięcy w mm3. Dożylne podawanie metyloprednizolonu spowodowało stopniową poprawę aż do całkowitego wyleczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Wien Klin Wochenschr. 2004 Jan 31;116(1-2):47-50.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze