Zaloguj
Reklama

Chirurgiczne zamknięcie ASD u dzieci poniżej 2 roku życia

Autorzy: Parvathy U., Balakrishnan K.R., Ranjith M.S., Saldanha R., Mahesh Vakamudi M.
Chirurgiczne zamknięcie ASD u dzieci poniżej 2 roku życia
Fot. medforum
(0)

Wczesne leczenie operacyjne dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej wydaje się być korzystne dla ich zdrowia.

Reklama

Otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej (skrót od angielskiej nazwy: ASD) jest jedną z najczęstszych wad serca u dzieci. Jeżeli dziecko z ASD nie ma nasilonych objawów to zamknięcia ubytku dokonuje się pomiędzy 2 a 4 rokiem życia. Problematyczne pozostaje postępowanie z dziećmi mającymi objawy chorobowe. W opisywanej pracy obserwowano dzieci poddane szybkiej operacji ASD. Ocenie poddano 18 dzieci w średnim wieku 13,4 ± 5,7 miesięcy: 14 z zaburzeniami rozwoju, 7 z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, jedno z kardiomegalią, 3 poddanych wczesnemu zabiegowi z przyczyn społecznych. Izolowane ASD stwierdzono w 61% przypadków. Nie stwierdzono zgonów, w czterech przypadkach wystąpiły powikłania pooperacyjne ze strony układu oddechowego. W trakcie obserwacji odległej stwierdzono zdecydowaną poprawę w rozwoju i ustąpienie objawów u większości dzieci. Wnioski: U objawowych dzieci z ASD należy rozważyć wczesne zamknięcie ubytku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Asian Cardiovasc Thorac Ann 2004;12:296-299

Reklama
(0)
Komentarze