Zaloguj
Reklama

CBOS: Działalność policji w miejscu zamieszkania

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Działalność policji w miejscu zamieszkania
Fot. medforum
(0)

Większość respondentów (61%) jest zadowolona z działalności policji w swoim miejscu zamieszkania, mniej niż jedna trzecia (29%) wyraża niezadowolenie, a co dziesiąty (10%) nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie. Połowa ankietowanych (51%) uważa, że policja wystarczająco często patroluje ich najbliższą okolicę, ale niewiele mniejsza liczebnie grupa (45%) jest przeciwnego zdania.

Reklama

Ponad połowa badanych (57%) uważa, że w ich miejscu zamieszkania policjanci są chętni do pomocy mieszkańcom. Blisko połowa (48%) dobrze ocenia wyszkolenie policjantów – sądzi, że są odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich zadań. Niemal tyle samo osób (46%) jest zdania, że działają skutecznie. Tylko niespełna jedna trzecia (30%) uważa, że w ich miejscu zamieszkania policjanci mają wystarczające środki (dosyć sprzętu, samochodów, etatów).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze