Zaloguj
Reklama

Badanie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie

Autorzy: Redakcja serwisu
Badanie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było dokonanie kompleksowej oceny rozwoju dzieci poniżej drugiego roku życia urodzonych przedwcześnie. Badaniem objęto 264 dzieci urodzone pomiędzy 24 a 32 tygodniem życia płodowego. Oceny rozwoju dokonywano w czwartym, ósmym, 12 miesiącu od poczęcia oraz w 18 i 24 miesiącu wieku kalendarzowego. Oceny neurologicznej dokonano w oparciu o test Denver, a jego wyniki określano jako prawidłowe, niewystarczające oraz patologiczne.

Reklama
Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego dokonywano zgodnie z definicją oraz klasyfikacją Komisji Europejskiej z roku 2002. Retinopatia wcześniacza była rozpoznawana u dzieci powyżej 30 dnia życia na podstawie badania przy użyciu wziernika Fissonsa; w przypadkach retinopatii III i IV stopnia przeprowadzano zabiegi laserowej fotokoagulacji.
 
U wszystkich badanych przeprowadzono kliniczne badanie słuchu oraz, w przypadkach podejrzanych o niedosłuch, wykonano badanie słuchowych potencjałów wywołanych. Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego 9 8% badanej grupy) jest podobna do wyników uzyskiwanych przez innych autorów i była szczególnie wysoka wśród dzieci urodzonych przed 29 tygodniem ciąży. W grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym u większości stwierdzono najcięższą postać tego zespołu, to jest tetraplegię spastyczną, co najpewniej wynika z wysokiego odsetka krwawień dokomorowych III i IV stopnia oraz zmian niedokrwienno - niedotlenieniowych o charakterze leukomalacji okołokomorowej.W grupie dzieci urodzonych prze 28 tygodniem życia płodowego stwierdzono znacznie większą częstośc występowania retinopatii wcześniaczej w porównaniu z danymi z krajów rozwiniętych.
 
Aż 65% dzieci z retinopatią III stopnia prezentuje zaburzenia widzenia, dwoje dzieci jest ślepe. Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej ( 16%) oraz przewlekłej choroby płucnej( 11%)jest stosunkowo niska w badanej grupie, jednak konieczność hospitalizacji z powodu zaburzeń oddychania u dzieci z dysplazją była znamiennie wyższa niż dzieci, u których jej nie stwierdzono.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Med Wiek Rozwoj 2005,9(3Pt 1) :249-69

Reklama
(5)
Komentarze