użytkowników online: 2827

Powiększone węzły chłonne szyi

Szyja stanowi okolicę, w której węzły chłonne bardzo często ulegają powiększeniu. Najczęstszą przyczyna limfadenopatii (=powiększenie węzłów chłonnych) w tej okolicy są przede wszystkim procesy zapalne.

Objawy i przebieg

Wśród procesów zapalnych powodujących powiększenie węzłów chłonnych szyi należy wymienić zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze.

Ich pierwotnym źródłem są zakażenia:

 • zębów,
 • dziąseł,
 • warg,
 • podniebienia,
 • migdałków,
 • języka,
 • gardła,
 • przełyku,
 • krtani,
 • nosa,
 • zatok przynosowych oraz uszu.

Odczyn zapalny węzłów przejawia się ich powiększeniem oraz często bolesnością, nacieczeniem, rozmiękaniem, a niekiedy przejściem w postać ropnia. Towarzysza temu zwyżki temperatury.

Na szyi zmianom zapalnym najczęściej ulegają węzły chłonne podżuchwowe i przyżuchwowe, rzadziej przyusznicze i zamałżowinowe. Gronkowce, paciorkowce i inne bakterie nieswoiste powodują ostro narastający proces zapalny, a węzeł chłonny przyjmuje kształt obłego, bolesnego guza o gładkiej powierzchni i niewielkiej ruchomości w stosunku do podłoża.

Odmiennie przebiega powiększenie węzłów chłonnych w zakażeniach swoistych np. gruźliczym. Węzły chłonne są spoiste, z nieznaczną bolesnością, mogą tworzyć zrosty między sobą i skórą oraz tworzyć przetoki.

zródło schematu: Wikipedia

Powiększone węzły chłonne szyi mogą być miejscem wyjścia procesu nowotworowego oraz przerzutów nowotworowych. Wśród nowotworów wychodzących z węzłów chłonnych między innymi okolicy szyi należy wymienić chorobę Hodgkina (ziarnica złośliwa).

Chorobie towarzyszą oprócz limfadenopatii objawy niestałe:

 • wyraźnie przyspieszone OB,
 • leukocytoza z limfocytozą i eozynofilią,
 • niedokrwistość,
 • gorączka,
 • nocne poty,
 • powiększenie śledziony,
 • świąd.

Wychodząc początkowo z pojedynczego węzła chłonnego choroba zajmuje sąsiadujące węzły chłonne, zlewające się ze sobą i tworzące zbity, źle przesuwalny pakiet.

Węzły chłonne szyi mogą być również punktem wyjścia złośliwego chłoniaka niehodgkinowskiego oraz miejscem przerzutów różnych nowotworów.

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Przeglądaj porady alfabetycznie

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 

Komentarze do porad

Ankieta

  

U kogo najczęściej występuje cukrzyca typu1

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny