użytkowników online: 560

Obniżenie liczby granulocytów w rozmazie krwi obwodowej

Obniżenie liczby granulocytów we krwi obwodowej jest nazywane granulocytopenią. Za granulocytopenię uznaje się zmniejszenie się liczby granulocytów poniżej 2000 w mm3 (według układu SI poniżej 2,0 x 109/l).

Objawy i przebieg

Granulocyty dzielą się na trzy grupy:

  • obojętnochłonne (najliczniejsze – tzw. neutrofile),
  • kwasochłonne (tzw. eozynofile)
  • zasadochłonne (tzw. bazofile).

Średnio liczba granulocytów we krwi powinna wynosić 2,0-7,0 x 109/l co odpowiada około 55-70% wszystkich krwinek białych w rozmazie. Normy przyjęte przez poszczególne laboratoria mogą nieco różnić się miedzy sobą. W ocenie rozmazu krwi obwodowej bezwzględna liczba granulocytów jest ważniejsza od wartości procentowej w rozmazie, świadczy bowiem w najbardziej wiarygodny sposób o podwyższeniu lub obniżeniu produkcji tych krwinek.

W interpretacji wyniku liczby granulocytów (neutrofilów) najważniejsze jest pamiętanie o zmienności norm wraz z wiekiem dziecka. Szczególną uwagę należy zachować przy interpretacji wyników dziecka w wieku pomiędzy 3-4 miesiącem życia a 3-4 rokiem życia. W tym okresie liczba i odsetek poszczególnych komórek znacznie różni się od średnich dla dzieci starszych i dorosłych. Dziecko od około 3 miesiąca życia ma fizjologiczną przewagę limfocytów zarówno w liczbach bezwzględnych jak i we wzorze odsetkowym (w rozmazie może być nawet 70% limfocytów). Automatyczne analizatory, mające wprowadzone standardowe normy dla dzieci starszych i dorosłych, często oznaczają takie wyniki jako nieprawidłowe, co nie jest jednak prawdą. Przy analizie rozmazu krwi obwodowej dopiero powyżej 4 roku życia można stosować normy rutynowo podawane na wydrukach przez laboratoria. Niezależnie od tego, w każdym przypadku interpretacja wyniku musi być dokonywana przez lekarza prowadzącego, mającego pełne dane o wieku dziecka i aktualnym stanie jego zdrowia (w tym wyniku badania fizykalnego).

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Przeglądaj porady alfabetycznie

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż 

Komentarze do porad

Ankieta

  

Która z chorób NIE jest przenoszona jest drogą płciową?

Konkurs na forum
Konkurs tematyczny