Serwisy Medforum

Reklama

Wynik badania moczu – wzmożony urobilinogen

Wynik badania moczu – wzmożony urobilinogen
Fot. ojoimages
(3)

Wprowadzenie do porady

Urobilinogen jest produktem metabolizmu barwnika żółciowego – bilirubiny. Jest to związek rozpuszczalny w wodzie i może być obecny w moczu u każdego zdrowego człowieka. Wydalanie urobilinogenu z moczem powinno wynosić 0-4 mg (0-67 umol) na dobę. Jeżeli w moczu jest go więcej, mówimy o wzmożonym wydalaniu urobilinogenu.

Porada składa się z:

Objawy i przebieg

Nadmiar urobilinogenu w moczu może powodować bardziej intensywne, żółtawo-brązowe zabarwienie moczu. Zwykle nie towarzyszą temu żadne inne objawy. Stwierdzenie wzmożonego urobilinogenu w moczu może świadczyć o zwiększonej produkcji bilirubiny, na przykład przy rozpadzie krwinek czerwonych (hemoliza). Może to być również pierwszy objaw uszkodzenia wątroby (np. zaczynające się wirusowe zapalenie wątroby). Zwiększenie wydalania urobilinogenu z moczem obserwowano po dużych wysiłkach fizycznych i po bardzo obfitym, tłustym posiłku. Objaw ten można też niekiedy stwierdzić u chorych z przewlekłymi zaparciami.

(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Bibliografia:

Pawelski S., Maj S. „Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej”, PZWL, Warszawa 1981, s. 377

Zdjęcia: ojoimages

Reklama

Komentarze

Polecamy

http://static2.medforum.pl/cache/logos/KBY03032_niemowole_stopy_dlon_ojoimages_cr-W300H200.jpgFot. ojoimagesProbiotyki w profilaktyce NEC u...
W maju 2007, w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism...
Twoja sugestia