Serwisy Medforum
Reklama

Powiększone węzły chłonne szyi

Powiększone węzły chłonne szyi
Fot. ojoimages
(3)

Szyja stanowi okolicę, w której węzły chłonne bardzo często ulegają powiększeniu. Najczęstszą przyczyna limfadenopatii (=powiększenie węzłów chłonnych) w tej okolicy są przede wszystkim procesy zapalne.

Objawy i przebieg

Wśród procesów zapalnych powodujących powiększenie węzłów chłonnych szyi należy wymienić zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze.

Ich pierwotnym źródłem są zakażenia:

 • zębów,
 • dziąseł,
 • warg,
 • podniebienia,
 • migdałków,
 • języka,
 • gardła,
 • przełyku,
 • krtani,
 • nosa,
 • zatok przynosowych oraz uszu.

Odczyn zapalny węzłów przejawia się ich powiększeniem oraz często bolesnością, nacieczeniem, rozmiękaniem, a niekiedy przejściem w postać ropnia. Towarzysza temu zwyżki temperatury.

Na szyi zmianom zapalnym najczęściej ulegają węzły chłonne podżuchwowe i przyżuchwowe, rzadziej przyusznicze i zamałżowinowe. Gronkowce, paciorkowce i inne bakterie nieswoiste powodują ostro narastający proces zapalny, a węzeł chłonny przyjmuje kształt obłego, bolesnego guza o gładkiej powierzchni i niewielkiej ruchomości w stosunku do podłoża.

Odmiennie przebiega powiększenie węzłów chłonnych w zakażeniach swoistych np. gruźliczym. Węzły chłonne są spoiste, z nieznaczną bolesnością, mogą tworzyć zrosty między sobą i skórą oraz tworzyć przetoki.

zródło schematu: Wikipedia

Powiększone węzły chłonne szyi mogą być miejscem wyjścia procesu nowotworowego oraz przerzutów nowotworowych. Wśród nowotworów wychodzących z węzłów chłonnych między innymi okolicy szyi należy wymienić chorobę Hodgkina (ziarnica złośliwa).

Chorobie towarzyszą oprócz limfadenopatii objawy niestałe:

 • wyraźnie przyspieszone OB,
 • leukocytoza z limfocytozą i eozynofilią,
 • niedokrwistość,
 • gorączka,
 • nocne poty,
 • powiększenie śledziony,
 • świąd.

Wychodząc początkowo z pojedynczego węzła chłonnego choroba zajmuje sąsiadujące węzły chłonne, zlewające się ze sobą i tworzące zbity, źle przesuwalny pakiet.

Węzły chłonne szyi mogą być również punktem wyjścia złośliwego chłoniaka niehodgkinowskiego oraz miejscem przerzutów różnych nowotworów.

Kiedy udać się do lekarza

Każde powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi wymaga konsultacji lekarskiej. W przypadku stwierdzenia zmiany o charakterze zapalnym konieczne jest zastosowanie antybiotykoterapii, czasami także zabiegów laryngologicznych czy stomatologicznych w zależności od punktu wyjścia zakażenia (jama ustna, zatoki oboczne nosa i tp).

Szczególnej uwagi oraz wdrożenia sprawnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego wymagają węzły chłonne podejrzane o rozrost nowotworowy lub przerzut nowotworowy. Każdy taki węzeł jest wskazaniem do jego chirurgicznego pobrania w całości i badania histopatologicznego.

Należy pamiętać, że nie każde powiększenie węzłów chłonnych szyi jest związane z toczącym się procesem patologicznym. Bywa, że jest skutkiem przebytego stanu zapalnego i wówczas węzeł taki (często ulegający zwłóknieniu) wymaga jedynie obserwacji.

Leczenie

Leczenia domowego nie ma. Należy przestrzegać zaleceń lekarskich.

(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Bibliografia:

 1. J.R.Kowalczyk „Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996
 2. J. Januszkiewicz „Zarys kliniki chorób zakaźnych”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994
 3. M.Hertl „Diagnostyka różnicowa w pediatrii”,Wydawnictwo Medyczne,Warszawa 1993

Zdjęcia: ojo images, wikipedia

Reklama

Komentarze