Zaloguj
Reklama

Ospa wietrzna - kontakt z osobą chorą

Bibliografia:

Rudkowski Z. "Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci", Biblioteka Pediatry - nr 38, PZWL, Warszawa 2001

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Ospa wietrzna - kontakt z osobą chorą
Fot. ojoimages
(5)
Reklama

Dzieci z niedoborami odporności są zagrożone licznymi powikłaniami ospy. Z tego powodu udokumentowany kontakt z osobą chorą na ospę wymaga określonego postępowania profilaktycznego.

Objawy i przebieg

Przy wysokim prawdopodobieństwie powikłań ospy dostępne są trzy metody postępowania:

  • podanie szczepionki przeciwko ospie: jak najszybciej po kontakcie z chorym
  • podanie immunoglobuliny zawierającej przeciwciała przeciwko wirusowi ospy
  • zastosowanie leku przeciwwirusowego: acyklowir (dożylnie lub doustnie)

Kiedy udać się do lekarza

W wybranych sytuacjach konieczny jest jak najszybszy kontakt z lekarzem jeżeli Twoje dziecko przebyło kontakt z chorym na ospę, lub osobą będącą w okresie zakaźności ospy. Dotyczy to zwłaszcza dwóch grup pacjentów:

  • dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności (niedobory immunoglobulin, niedobory odporności komórkowej, niedobory układu dopełniacza i inne)
  • dzieci z wtórnymi niedoborami odporności: dzieci w trakcie chemioterapii z powodu chorób nowotworowych oraz dzieci stosujące leki immunosupresyjne (np. Encorton, lub Imuran) z powodu przewlekłych chorób ogólnoustrojowych.

U dzieci z poważnymi pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności należy wówczas jak najszybciej podać immunoglobulinę zawierającą przeciwciała przeciwko wirusowi ospy, a w przypadku zachorowania być przygotowanym do jak najszybszego włączenia acyklowiru (Zovirax, Heviran). Acyklowir może być podawany także w okresie wylęgania – zapobiega to rozwojowi pełnoobjawowej choroby i znacznie łagodzi jej przebieg.

Uwaga!

Przy poważnych niedoborach odporności nie wolno podawać szczepionki przeciwko ospie, ponieważ zawiera ona żywego wirusa. U dzieci nie mających poważnych niedoborów odporności, ale które chcemy z jakiejś przyczyny zabezpieczyć przed pełnoobjawowym zachorowaniem na ospę, najlepszym postępowaniem jest jak najszybsze podanie dostępnej na naszym rynku szczepionki przeciwko ospie (Varilrix).

Leczenie

Leczenia domowego nie ma.

Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze